გაუქმება და დაბრუნების პოლიტიკა

შპს ლოლიპოპის კონფერენციის გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების პოლიტიკა იქნება შემდეგი თანმიმდევრულობის და გამოყენებულ იქნება შპს ლოლიპოპის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ კონფერენციაზე.

  • ეგისტრაციის თანხა გაუქმებული 2022წ 1 ივნისამდე დაბრუნდება სრულად 50 $ ადმინისტრაციული ხარჯის გარდა
  • რეგისტრაციის თანხა გაუქმებული 2022წ 1 ივნისის შემდეგ არ დაბრუნდება, მაგრამ შეიძლება მოხდეს სხვა ადამიანზე გადარეგისტრირება .
  • იმ შემთხვევაში, თუ შპს მლოლიპოპმა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო კონფერენცია უნდა გააუქმოს, შპს ლოლიპოპი აანაზღაურებს რეგისტრაციის ღირებულებას.

თანხის დაბრუნებისა და გაუქმების პოლიტიკისთვის განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი გარემოებები:

გაუთვალისწინებელი გარემოებები გამოიყენება მოვლენის აღსაწერად, რომელიც არის მოულოდნელი და ხელს უშლის შპს ლოლიპოპს გააგრძელოს კონფერენცია, ტრენინგი ან ვებინარი. ასეთი გარემოებების მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, უამინდობის ან სხვა ბუნებრივი კატასტროფების, საიტის მიუწვდომლობის, ტექნოლოგიური გამოწვევებისა და მომხსენებლის არარსებობას.

შეკითხვებისთვის მოგვმართეთ lolipopcentre@gmail.com

 

 

 

TOP